Privacy Policy

Met het gebruik van de Feelix app draagt het sociale netwerk van een client met een (ernstig) verstandelijke beperking bij aan haar/zijn dagelijks geluk door enerzijds geluksactiviteiten te plannen en anderzijds deze te scoren en daarmee de kwaliteitsbeleving te meten.

Voordat het netwerk de Feelix app kan gebruiken moet de wettelijke vertegenwoordiger van een client akkoord gaan met de app voorwaarden en een coach aanwijzen. De coach nodigt de netwerkdeelnemers uit, voert de gegevens in (inclusief persoonsgegevens, geluksdoelen en geluksactiviteiten), beheert de agenda, en vraagt rapportages op. De netwerkdeelnemers kunnen actieve of passieve gebruikers zijn. Actieve gebruikers kunnen inschrijven op geluksactiviteiten en deze scoren. Passieve gebruikers hebben alleen leesrechten en kunnen niet scoren of inschrijven op activiteiten.

Rollen
Eigenaar van data
Configureren netwerk en app
Schrijfrechten (scoren en plannen)
leesrechten
Wettelijk vertegenwoordiger of client
X
X
X
X
Coach (netwerkadmin)
X
X
X
Netwerkdeelnemer
X
X

Met het registreren van jouw client voor de Feelixapp, ga je akkoord met de app voorwaarden. Daarnaast gaan ook de netwerkdeelnemers, beheerder en passieve/actieve gebruikers akkoord met de app voorwaarden. Hieronder staan de voorwaarden vermeld.

Privacy beleid van Feelix

Versie: 5 juli 2020

Bij het gebruik van de Feelix heeft EMOOD uw gegevens nodig. Het privacybeleid geeft u een transparant overzicht van welke data wij verzamelen, waarom we het verzamelen en hoe we ermee omgaan. Als u na het lezen van het privacybeleid nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met ons privacy team via email: privacy@mentechinnovation.eu

EMOOD BV, een vennootschap met statutaire zetel te Tonnekeshei 14, 5508 CB, Veldhoven, Nederland, hierna te noemen EMOOD is samen met uw zorgorganisatie verantwoordelijk voor het verwerken van uw data.

Welke data verzamelen we?

Wij hebben uw gegevens nodig om u te identificeren, met u te communiceren en onze service op een goede manier te kunnen leveren.

 • Contactgegevens (naam, achternaam, woonadres, email en telefoonnummer)

 • Persoonlijke informatie van u

 • Geslacht

 • Geboortedatum

Het is mogelijk dat EMOOD deze gegevens ontvangt van uw zorgorganisatie. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de volgende gegevens in Feelix in te voeren:

 • Persoonlijke contacten

 • Activiteiten met aangegeven datum, tijd en betrokkenen

 • Chat berichten

 • Foto’s van u zelf en betrokkene

Deze gegevens worden niet door EMOOD gebruikt, deze zijn alleen bedoeld zodat u kan communiceren met uw contacten. Uw kiest dan ook zelf wie deze gegevens ontvangt.

Data die automatisch worden verzameld

Ons beveiligingssysteem verzamelt de volgende data om foutief gebruik van uw account te voorkomen en detecteren:

 • IP-adres

 • Het soort apparaat (mobiele telefoon, laptop) waarmee u de Feelix gebruikt

 • De tijden en het land waarin u uw Feelix account gebruikt

De volgende gegevens worden gebruikt Feelix te verbeteren door beter te begrijpen hoe Feelix gebruikt wordt.

 • Anonieme gebruikers statistieken

Gegevens die door EMOOD en uw zorgorganisatie worden gegenereerd

Indien u meedoet met de Effectstudie van Feelix zullen medewerkers van EMOOD en uw zorgorganisatie de volgende gegevens van u opslaan. Deze data wordt gebruikt om het effect van Feelix op uw gemoedstoestand te meten. Het doel hiervan is hiervan is het onderzoeken of het gebruik van de sociale netwerkapp Feelix bijdraagt aan het dagelijks geluk en de kwaliteit van leven.

 • Een beschrijving van uw gedrag en persoonlijke kenmerken

 • Informatie over uw uiterlijk zoals haar kleur en kleding;

Hoe slaan we uw data op?

Onze fysieke infrastructuur wordt gehost en beheerd in datacenters door Amazon Web Services Duitsland. We vertrouwen op hun flexibele en veilige Cloud-infrastructuur. De datacenters zorgen voor de grootst mogelijke beveiliging en bescherming van gegevens. Ze zorgen ervoor dat alle gegevens worden opgeslagen in goed beveiligde datacenters. Alle datacenters waar we gebruik van maken, worden 24/7 beveiligd en bewaakt. Fysieke toegang tot datacenterfaciliteiten is strikt beperkt tot geselecteerde datacentermedewerkers. Ze beheren het risico continu en ondergaan periodieke evaluaties om te zorgen dat ze voldoen aan de industrienormen.

Hoe specifieke datacenters omgaan met branddetectie, vermogensverlies, klimaatrampen, temperatuurbeheersing, datacenterbeheer, enz. is te vinden op de websites van de datacenters (in het Engels): https://aws.amazon.com/security

EMOOD zorgt er altijd voor gegevens in uitwisseling en in opslag versleuteld zijn. EMOOD voert regelmatig security audits op Feelix uit om de veiligheid van uw gegevens te garanderen.

Bewaartermijnen

EMOOD bewaart uw data zolang we deze nodig hebben om onze service optimaal aan u te leveren. EMOOD heeft het beleid dat in het bijzonder videobeelden zo snel mogelijk worden verwijderd.

Als u besluit te stoppen met het gebruik van Feelix, zullen na 90 dagen al u persoonsgegevens door EMOOD vernietigd of waar mogelijk geanonimiseerd worden indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Op verzoek kan EMOOD ook uw gegevens aan u overdragen.

EMOOD gebruikt geanonimiseerde gegevens voor het verbeteren van de Feelix. Geanonimiseerde gegevens zullen nooit naar u herleid kunnen worden.

U behoudt ten alle tijden het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen.

In sommige gevallen zullen wij uw data echter langer moeten bewaren dan 90 dagen na het stoppen met het gebruik van Feelix. Voorbeelden van deze gevallen zijn:

 • U heeft nog wettelijke verplichtingen tegenover EMOOD (zoals betalingen)

 • De wet of een overheids- of toezichthoudende instantie verbiedt verwijdering van de gegevens

Derden

EMOOD heeft een aantal subverwerkers die het mogelijk maken om ons product en service aan u te leveren. Wij beperken het aantal derden dat uw data verwerkt tot een minimum. Bij het betrekken van een subverwerker doet EMOOD altijd een DPIA om zeker te zijn dat uw data veilig zijn en uw privacy gerespecteerd wordt.

Neem alstublieft contact op met privacy@mentechinnovation.eu op voor een lijst van subverwerkers.

Indien u hier toestemming voor geeft, delen wij uw pseudonieme gegevens met academische werkplaatsen, hogescholen en universiteiten. Het doel hiervan is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.

Publicatie

EMOOD kan uw pseudonieme gegevens publiceren mits u daar toestemming voor geeft. Het doel van publicatie is om wetenschappelijke resultaten te delen. Publicaties zullen altijd in het publiek belang zijn.

Marketing en promoties

EMOOD gebruikt uw contactgegevens om u updates over EMOOD en de Feelix te sturen. EMOOD zal uw data niet voor marketingdoeleinden gebruiken.

Updates

Ons privacy beleid wordt regelmatig verbeterd en geüpdatet. Updates zullen op deze webpagina geplaatst worden. EMOOD adviseert u om deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven. In het geval van updates die grote impact hebben op uw privacy, zullen we u ook per email informeren.

Uw rechten

EMOOD wil er graag voor zorgen dat u zich bewust bent van uw rechten:

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens EMOOD van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.

Recht op rectificatie

Blijkt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Dit is het recht op rectificatie.

Recht op vergetelheid

U kunt, in een aantal gevallen, aan EMOOD vragen om uw gegevens te wissen (artikel 17 AVG). Dit is het recht op vergetelheid.

Recht op dataportabiliteit

U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als EMOOD uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven of om een overeenkomst met u uit te voeren (artikel 20, eerste lid onder a, AVG). Dit geldt alleen voor gegevens die EMOOD digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt EMOOD vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG). Dit is het recht op beperking van de verwerking.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door EMOOD. Dit is het recht van bezwaar.

Verzoek doen

Als u een verzoek indient, heeft EMOOD een maand de tijd om te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onze e-mail: privacy@mentechinnovation.eu.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop EMOOD met uw gegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen via email met privacy@mentechinnovation.eu. EMOOD zal trachten uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

U kunt ook direct een klacht indienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dit kunt u doen door te mailen naar bart.monhemius@mentechinnovation.eu. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Email: privacy@mentechinnovation.eu

Telefoon: +31 (6) 28093518

EMOOD B.V.

Hurksestraat 19

5652 AH Eindhoven

Nederland